Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen foregår i tre trin:

  1. Ansøgningsskama udfyldes online på vjk.dk og uploades
  2. Umiddelbart før ansøger tilbydes et værelse inviteres denne til rundvisning og optagelsessamtale med kollegiets Efor
  3. Ansøger tilbydes et værelse
Kollegiet kan indtil samtalen ikke oplyse noget om tidsperspektivet, mht. hvornår eller om kollegiet kan tilbyde et værelse

Om udvælgelsen

Fonden forsøger med udvælgelsen at skabe et godt studiemiljø, med et stærkt fællesskab, blandt studerende med en alsidig baggrund.

Fonden forsøger at opretholde lige andel af piger og drenge i hvert hus samt en ikke nærmere bestemt andel af ikke-DTU-studerende.

4 værelser er forbeholdt udenlandske studerede på DTU.

Om opbevaring af data

Ansøgnings indhold benyttes alene til at udvælge og tildele legatpladser, og er kun tilgængelig for fondens ledelse, samt kollegiets Efor.

Ansøgningen kan til en hver tid slettes, via et link i den kvittering som modtages på email, efter upload af ansøgning.

Ansøgningen slettes automatisk i flg. tilfælde:

Vejledning til ansøgningsskema

Generelt

Det er vigtigt at læse og følge vejledningen, idet at der sker en udvælgelse blandt ansøgerne baseret på ansøgningen

Personlige oplysninger

Alle oplysninger skal være ansøgers data. Det er vigtigt at den angivne email-adresse kontrolleres ofte, da ansøgningen slettes, hvis der ikke svares på henvendelser i løbet af en uge efter de er fremsendt.

Billedet skal være af ansigtet på en homogen lys baggrund, ligesom et billede til pas eller kørekort. Filformatet skal være jpeg (jpg).

Gymnasial uddannelse

Indtast institutionens navn og i hvilken by den ligger. Karakterbladet skal være det seneste og være i PDF-format.

Sabbatår

Skriv hvorfor du evt. har holdt et sabbath år og hvad du har lavet i den periode.

Værnepligt eller værneret

Har du ikke aftjent værnepligt eller gjort brug af værneret, så spring feltet over.

Universitetsstudium

For at komme i betragtning til en legatplads, skal du være optaget på et af de angivne universiteter. Du kan godt søge en legatplads, selv om du ikke er optaget på et studie endnu, men du kan først få tildelt legatplads, når du er optaget. Angiv detaljer herom under "Om ansøger"

Om ansøger

Fortæl om dig selv. Hvor kommer du fra og dine interesser. Her kan du også fortælle om særlige hensyn, f.eks. handicap, eller andre forhold, som har betydning for hvornår eller hvor du ønsker et værelse. Skriv også navne og hvornår evt. familie, kæreste, venner på har boet eller bor på kollegiet.

Motivation for ansøgning

Her skal du forklare hvorfor du ønsker at flytte ind på Viggo Jarls Kollegium og hvorfor fonden skal vælge at tildele dig en legatplads.