Ansøgning

For at komme i betragtning til en legatplads på Viggo Jarls Kollegium, skal man være studerende ved en lang videregående uddannelse, f.eks. ved Danmarks Tekniske Universitet eller Københavns Universitet. Der optages også diplomingeniørstuderende ved DTU.

Ansøgningen foregår på følgende måde:

Oplever du problemer med ansøgningssystemet skriv da til ITproblem@vjk.dk

Lær mere om ansøgningsprocessen, opbevaring af persondata og vejledning i ansøgningsskemaet her: Vejledning


Personlige oplysninger